Loading

ארומה מיוזיק הינו לייבל מוסיקה שהוקם במטרה לקדם אמנים ישראלים ולתת במה מרכזית למוסיקה בישראל. 
הלייבל עוסק בייצוג, הפקה וליווי האמנים משלב הכתיבה, דרך הפקת האלבום ועד שלב ההפצה וההופעות.

ארומה מיוזיק היא חלק מקבוצת חברות שיוצרות סינרגיה בין התוכן שהן מייצרות
ובין המוסיקה של האמנים שלנו כך היצירה שלהם תחשף לקהל רחב בכל מדיה ומקום אפשרי

ארומה מיוזיק היא חלק מקבוצת חברות שיוצרות סינרגיה בין התוכן שהן מייצרות
ובין המוסיקה של האמנים שלנו

 

כך היצירה שלהם תחשף לקהל רחב בכל מדיה ומקום אפשרי